ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਰਹੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ! – kaur web
Breaking News

ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਰਹੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ !

ਆਚਾਰੀਆ ਚਨਕਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੂਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ ਸਿੱ ਧ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਨਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰ ਗ ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰ ਗ ਟ ਨਾ ਕਰੋ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇ ਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜੇੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ ਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।ਕਿਿ ਉਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਾ ਹ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਗ ਹਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜੇੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਵੋ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇ ਹ ਸਨ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਓ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰ ਨ ਵਾ ਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

About admin

Check Also

ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾ ਕੀਤੀਆ ਪਾਰ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱ ਸ ਣ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *